Обавештење о доношењу годишњег плана конкурса за финансирање и суфинансирање програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар у 2019. години

Градска општина Врачар је, у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“ број 16/2018), донела годишњи план конкурса за финансирање и суфинансирање програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар у 2019. години.
– Назив конкурса:
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар у 2019. години
– Циљ јавног конкурса
Задовољавање потреба и интереса грађана Врачара кроз деловање организација цивилног друштва на територији Градске општине Врачар
Приоритети конкурса:
• борачко-инвалидска заштита;
• подршка особама са инвалидитетом;
• друштвена брига о деци;
• помоћ старима;
• заштита и промовисање људских и мањинских права;
• образовање, наука и информисање;
• заштита животне средине;
• заштита животиња;
• пројекти за омладину;
• афирмисање демократизације локалне самоуправе;
• активности пензионерских организација;
• афирмисање начела родне равноправности и развијање политике једнаких могућности.
– Тематска област конкурса:
• заштита животне средине,
• социјална заштита,
• омладина,
• образовање,
• медији/информисање,
• људска права и грађанско друштво (укључује и вере и дијаспору) – област није дефинисана.
– Јавни позив за: суфинасирање
– Ко може да конкурише за средства на конкурсу:
Удружење, фондација и задужбине
– Оквирни датум расписивања конкурса: март 2019. године
– Планирани износ средстава (РСД): 1.600.000,00 динара
– Оквирни датум почетка реализације одабраних програма и пројеката: јун 2019. године
– Трајање одабраних програма и пројеката у оквиру појединачних конкурса: 3-6 месеци
– Посебни захтеви:
Пројекат се мора реализовати најкасније до 1. децембра 2019. године. Право учешћа на конкурсу имају удружења која су уписана у регистар надлежног органа, не краће од две године и чији се циљеви, према статутарним одредбама, остварују у области за коју подносе предлог пројекта.
Учесник конкурса је дужан да достави:
• попуњен образац за подношење програма/пројекта,
• попуњен образац буџета,
• биографију координатора програма/пројекта и водећих сарадника,
• фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за претходну годину, са доказом о предаји
• писану изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или доказ о суфинансирању од партнерске/донаторске организације, ако се програм/пројекат тако реализује.
Учесник конкурса је дужан да достави, уколико већ јесте у каквом правном односу са Градском општином Врачар по основу закљученог Уговора о пословно-техничкој сарадњи, мемурандуму, протоколу или другом сличном акту, о истом приложи доказе достављањем фотокопија поменутих аката.
Након обавештења о доношењу акта о додели средстава за финансирање програма/пројеката удружења којима се из буџета Градске општине Врачар додељују средства за реализацију програма/пројеката, а пре закључења уговора корисник средстава је дужан да потпише:
• изјаву o прихватању обавезе корисника средстава Градске општине Врачар;
• изјаву о непостојању сукоба интереса;
• фотокопију интерног акта о антикорупцијској политици.
– Одређена ограничења:
Пројекти се морају реализовати највећим делом на територији Градске општине Врачар, у складу са Одлуком о начину финансирања програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар („Сл. лист града Београда“, број 16/2015).
Удружење на конкурсу може учествовати са више предлога пројеката, али средства из буџета Градске општине Врачар могу бити додељена само једном пројекту истог удружења.
Удружење је дужно да обезбеди сопствено новчано учешће најмање у висини од 10%, од укупне вредности програма/пројекта.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *