Меморандум о сарадњи у реализацији пакета подршке Владе Швајцарске за унапређење грађанског учешћа и транспарентности на локалном нивоу

Између Градске општине Врачар и Сталне конференције градова и општина у Београду 18. јануара 2019. године потписан је Меморандум о  сарадњи у реализацији пакета подршке Владе Швајцарске за унапређење грађанског учешћа и транспарентности на локалном нивоу, у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – СwиссПРО” који спроводи Стална конференција градова и општина, а имплементира Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).
Циљ пројекта је да се обезбеди подршка јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) у јачању капацитета потребних за усвајање и примену принципа доброг управљања (одговорност, ефикасност, делотворност, транспарентност, партиципација, владавина права, равноправност и антидискриминација) у свакодневној пракси у циљу професионализације и модернизације рада локалне самоуправе као сервиса грађанима.
Пакет подршке за унапређење грађанског учешћа и транспарентности на локалном нивоу има за циљ да пружи подршку локалним самоуправама да своје поступање ускладе са релевантним стратешким и законодавним оквиром који се односи на процес укључивања грађана у послове локалне самоуправе, као и на транспарентност у обављању послова локалне самоуправе.
Препознавши значај модернизације и веће ефикасности својих сервиса, са посебним освртом на јачање капацитета и доследну примену прописа, Градска општина Врачар је аплицирала са пројектним предлогом, по расписаном Јавном позиву Сталне конференције градова и општина за подношење пријава за пакете подршке.
Стручне службе Градске општине Врачар ће на тај начин, уз експертску подршку Сталне конференције, додатно унапредити своје капацитете и кроз примену прописа унапредити постојеће и креирати нова акта, обрасце и евиденције, у циљу подизања квалитета пружених услуга грађанима.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *