Јавни позив за достављање предлога програма за 2021. године

На основу члана 22. Статута (ЦОК Божидарац 1947, бр.2 од 25.11.2014.г.) директор установе 05. јануара 2021. године расписује:

 ЈАВНИ ПОЗИВ

за доставу предлога програма који ће бити реализовани у току 2021. године у  ЦОК ‘’Божидарац 1947’’, Радослава Грујића бр.3, Београд.
Позив се упућује организацијама (уметничка удружења, невладине организације, удружења грађана, асоцијације и сл.) и појединцима заинтересованим за реализацију културних, едукативних и рекреативних програма.

 Уз пријаву на Јавни позив обавезно доставити следећу документацију:

 • пропратно писмо са наведеним основним информацијама о организацији/појединцу  и предложеном програму/пројекту  као што је назив, временско трајање, опис пројекта и др.;
 • Референц листа / Досадашње искуство
 • копију решења о регистрацији (за организације);
 • биографију (за појединце)

У званични програм ЦОК ‘’Божидарац 1947’’ ући ће програми усвојени од стране УО установе, на предлог директора Установе.
Критеријуми за избор и одлучивање о предлогу програма:

 • Капацитет подносиоца пријаве за реализацију предложеног програма/пројекта (људски ресурси, знање, искуство и досадашњи резултати)
 • Предност ће имати програми који за циљ имају неговање културно наслеђе Врачар
 • Искуство организације
 • Преднос ће имати онлајн садржај услед епидемије КОВИД 19
 • Доступност програма већем броју потенцијалних корисника, иновативност и  партиципативност (укљученост деце и младих у саму реализацију) програма.
 • Одрживост програма.

Услови:

 • ЦОК ‘’Божидарац 1947’’ обезбеђује простор, промоцију пројекта и одређена финансијска средстава у складу са тренутним могућностима;
 • Конкурсни материјал се не враћа;
 • КОНКУРСНИ МАТЕРИЈАЛ СЕ ДОСТАВЉА ИСКЉУЧИВО У ЕЛЕКТРОНСКОМ ФОРМАТУ (или на ЦД / УСБ / И-МЕЈЛ)
 • Учесници ће о резултатима конкурса бити информисани најкасније у року од 7 дана по завршетку конкурса

Непотпун и неблаговремено послат конкурсни материјал неће бити разматран.

ЦОК ‘’Божидарац 1947’’ може тражити додатна објашњења од подносиоца пријаве и позвати на разговор представнике подносиоца пријаве, као и додатну докуменацију на увид, а која није предвиђена Јавним позивом.

Рок за доставу предлога је 25.01.2021. године до 12 часова.
Пријаве са назнаком „Пријава за учешће на Јавном позиву за едукативно-културни програм Божидарца“ доставити у електронској форми на адресу: office@bozidarac.rs или препорученом поштом на адресу: ЦОК Божидарац 1947, Радослава Грујића бр.3, 11000 Београд до горе назначеног времена.
Додатне информације путем и-меил адресе: office@bozidarac.rs
Сви подносиоци пријава о резултатима ће бити обавештени у писаној форми, најкасније у року од 7 дана по завршетку конкурса.

За Установу
Владимир Кљајић, директор
Позив важи без печата и потписа.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *