Javni poziv za zainteresovane u cilju sklapanja fransiznih ugovora u toku 2021. godine sa COК Bozidarac

Javni poziv za zainteresovane u cilju sklapanja fransiznih ugovora u toku 2021. godine sa  COК Bozidarac

Конкурсна документација за
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СКЛАПАЊЕ ФРАНШИЗНИХ УГОВОРА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПРИВРЕДНИМ И ДРУШТВЕНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ОБЛАСТИ НЕФОРМАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Ред. Бр. ПзФУ 1-2021

 

Позив се упућује организацијама (удружења грађана, асоцијације и сл.) и привредним субјектима (д.о.о, од, предузетницима и сл), заинтересованим за реализацију програма и садржаја из области неформалног образовања и стручног оспособљавања у форми франшизног уговора са Установом.

Установа у својству Даваоца франшизе пружа наставне планове, know – how као и свој бренд на коришћење Примаоцу франшизе који преузима трошкове реализације обука док установа задржава право издавања сертификата и других јавних исправа након утврђивања испуњења услова од стране кандидата и уз одговарајућу накнаду. Могуће је увођење и нових обука.
Предлог уговора о франшизингу је саставни део Конкурсне документације и тиме се детаљније регулише сарадња између Даваоца франшизе тј. Установе и Примаоца франшизе.

Услови за избор примаоца франшизе:

  1. Капацитет подносиоца пријаве за реализацију образовних програма (људски ресурси, знање, искуство и досадашњи резултати);
  2. Референтна листа;
  3. Доступност образовних програма већем броју потенцијалних корисника, односно циљних група;
  4. Одрживост образовних прoграма.
  5. Уз пријаву на Јавни позив обавезно доставити копију решења о регистрацији (за удружења и привредне субјекте),
  6. референтну листу  (искуство у реализацији програма и могуће препоруке експерата);
  7. пропратно писмо са наведеним основним информацијама о организацији односно привредном субјекту

На основу Одлуке о покретању јавног позива за склапање франшизних уговора са Установом ’’Божидарац’’ (дел. Бр. 4 од 5.01.2021., Комисија за јавни позив о франшизингу  пристигле пријаве селектује и врши стручну оцену на основу које ће бити склопљени уговори на период од минимум 12 месеци, а максимум 48 месеци.

Установа може тражити додатна објашњења од подносиоца пријаве као и додатну документацију на увид, а која није предвиђена Јавним позивом.

Конкурсни материјал се не враћа.

Рок за доставу предлога је 14.01.2021. Године.

Пријаве са назнаком „Пријава за учешће на Јавном позиву за склапање франшизног уговора” доставити у електронској форми на адресу: office@bozidarac.rs или препорученом поштом на адресу:

Установа ЦОК Божидарац 1947

Ул. Радослава Грујића бр. 3,

11000 Београд

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране.

Додатне информације можете добити путем e-mail адресе: office@bozidarac.rs

Cви подносиоци пријавa биће обавештени о резултатима Јавног позива у писаној форми, најкасније у року од 7 дана по завршетку конкурса.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *