СРОЦ ВРАЧАР

    Сјеничка 1, 11000 Београд
    Информације о програмима: 011 / 344-5334 радним данима од 08:00 до 16:00 часова, инфо@сроцврацар.рс
    Информације о коришћењу спортских објеката: 011 / 3830-839 радним данима од 09:00 до 16:00 часова
    Благајна: 011 / 2452-342 од 07:00 до 21:30 часова